Kontakt ARiMR  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na bezpłatny webinar informacyjny


   

  25 kwietnia 2022 r. – dotacje dla rolnictwa – pierwszy ogólnopolski webinar w tym roku

  13.04.2022

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników do udziału w pierwszym tegorocznym darmowym webinarium, które odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. Rozpocznie się ono o godz. 11:00 i zakończy ok. godz. 13:30. Eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY opowiedzą podczas niego o bieżących działaniach skierowanych do rolników i mieszkańców wsi.

  Link do e-seminarium - otwórz

  Ponadto oddziały regionalne Agencji udzielą informacji o miejscach, w których webinar będzie transmitowany na żywo.

  Współorganizatorem spotkania jest Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

  W poprzednich dwóch webinariach zorganizowanych w 2021 roku wzięło udział ponad 11 tys. osób.

  Dotacje dla rolnictwa – krajowy webinar - 25 kwietnia 2022 r.

  Godzina

  Temat prezentacji

  11:00

  Powitanie

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  11:10 – 12:20

  Modernizacja gospodarstw rolnych – inwestycje w produkcję prosiąt (obszar A)
  i obszar nawadnianie w gospodarstwie

  Premie dla młodych rolników

  Restrukturyzacja małych gospodarstw

  Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok

  Dopłaty do zakupu nawozów

  Pomoc dla pszczelarzy

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  12:20 – 12:45

  Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach (pomocnik rolnika), w tym zatrudnianie obywateli Ukrainy

  Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które ma być wypłacone w kwietniu

  Usługi w ramach e-KRUS, m.in. zachęta do skorzystania z usług i statystyki

  Leczenie rolników w Centrach Rehabilitacji Rolników – powrót do pełnego funkcjonowania

  Propagowanie warunków bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwach rolnych (konkursy prewencyjne – dla dzieci: plastyczny, na rymowankę; dla młodzieży: Moja Wizja Zero; dla rolników: na publikacje, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne)

  Pomoc KRUS w rozwoju ubezpieczeń rolników

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  12:45-13:05

  Warunki udzielania przez KOWR bezzwrotnej pomocy finansowej

  Zasady i tryb udzielania przez KOWR pożyczek, poręczeń i gwarancji kredytowych

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  13:05 – 13:25

  Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

  Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

  Agroenergia

  Czyste Powietrze

  Grupa AZOTY

  13.25 – 13.45

  Nowa Dyrektywa Nawozowa – jak zmieni się sposób określania składników pokarmowych na etykietach nawozów